Standardowa wysyłka gratis dla zakupów od 250 PLN

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Drogi Kliencie,

Dbając o środowisko i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pragniemy poinformować o zasadach postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym zakupionym w naszym sklepie.

Dlaczego warto oddawać zużyty sprzęt elektroniczny?

Zużyty sprzęt elektroniczny (WEEE) może zawierać substancje szkodliwe dla środowiska, takie jak ołów, rtęć czy kadm. Oddanie go do odpowiednich punktów zbiórki pozwala na jego bezpieczne przetworzenie, a także odzyskanie cennych surowców, które mogą być ponownie wykorzystane.
 

Co możesz zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
1. Zostaw w siedzibie firmy Goliat (Pilotów 9, 64-920 Piła)

2. Zamów bezpłatny odbiór przy zakupie nowego sprzętu:
Kupując nowy sprzęt elektroniczny w naszym sklepie, masz prawo oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje bez dodatkowych kosztów. Jeśli zdecydujesz się na taki krok, prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta, aby umówić się na odbiór zużytego sprzętu.

3. Przesyłka: W przypadku braku możliwości oddania sprzętu do punktu zbiórki lub zwrotu przy zakupie nowego, istnieje możliwość przesłania go do nas pocztą lub kurierem. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie tego z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem mailowym obslugaklienta@goliathome.pl.

4. Odnieś do punktu zbiórki:
Punkty odbioru można znaleźc za pomocą wyszukiwarki, np. Wykaz punktów odbioru sprzętu lub na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 

Co należy wiedzieć przed oddaniem sprzętu?

  • Przed oddaniem sprzętu upewnij się, że usunąłeś wszystkie dane osobowe i prywatne z urządzenia.
  • Zużyty sprzęt powinien być oddany w stanie kompletnym.
  • Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu elektronicznego wraz z odpadami komunalnymi.
 

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące oddawania zużytego sprzętu elektronicznego, prosimy o kontakt pod adresem mailowym obslugaklienta@goliathome.pl
___________________________________

Art. 37. zużyty sprz.elektr.
Obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu z gospodarstw domowych

1.
Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

2.
Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3.
Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

4.
Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.